Spring naar inhoud

Uitslag Duindorp Begroot

Van de 4975 bewoners van Duindorp van 12 jaar en ouder hebben 881 bewoners gestemd. Dat is bijna 18% van de wijk. Bekijk hieronder welke plannen samen binnen het wijkbudget passen. Deze plannen worden binnen een jaar uitgevoerd. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer uitleg over de uitslag. 

Loading...

Wissen

 • 1
  Dit plan wordt uitgevoerd

  Buurt AED Duindorp

  Thema:Op straat
  2000
  Stemmen voor: 558 stemmen
  Kosten:2000
  1
  3838

  Buurt AED Duindorp


  Bij een hartstilstand bel je altijd direct 112. Het reanimatie oproepsysteem HartslagNu stuurt dan direct burgerhulpverleners uit de buurt om het slachtoffer te helpen. Zij kunnen er met de AED binnen de belangrijke eerste 6 minuten zijn, als de ambulance vaak nog onderweg is. Daarom zijn overal aangemelde AED's nodig om meer levens te kunnen redden. Via de website www.buurtaed.nl is al een aantal keer geprobeerd om een actie op te zetten voor een openbare buurt AED. Helaas is het tot op heden nog niet gelukt maar met een bijdrage van Duindorp Begroot gaat het nu wel lukken samen met u! De locatie van de openbare AED is nader te bepalen.
  Dit plan is haalbaar. Wel moet er met de buurt gekeken worden naar de meest logische plek. Daarnaast moet er een beheerder zijn die de kast controleert als bij storing heeft.

  Thema: Op straat


  2000
 • 4
  Dit plan wordt uitgevoerd

  Uitbreiding Kerstversiering Duindorp

  Thema:Op straat
  6000
  Stemmen voor: 348 stemmen
  Kosten:6000
  4
  3837

  Uitbreiding Kerstversiering Duindorp


  Jaarlijks wordt tijdens de donkere dagen het Tesselseplein versiert met kerstverlichting. Hoe leuk zou het zijn om deze gezellige versiering uit te breiden in de straten rondom het Tesselseplein. Ideeën zijn er genoeg bijvoorbeeld meer kerstverlichting of mooie bogen in de straten rondom het Tesselseplein of het plaatsen van kerstfiguren om het nog gezelliger te maken. Om dit initiatief te kunnen realiseren hopen wij dat u op ons gaat stemmen!
  Dit plan is haalbaar. Zolang het gaat om kerstverlichting en geen kerstversiering. Ook ervan uitgaande dat de jaarlijkse subsidie voor het ophangen van de kerstverlichting niet wordt verhoogd.

  Thema: Op straat


  6000
 • 12
  Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Op en afrit mindervalide

  Thema:Op straat
  30000
  Stemmen voor: 44 stemmen
  Kosten:30000
  12
  3836

  Op en afrit mindervalide


  op en afrit bij de trap, zodat minder validen, vanaf de doorgang in de Terschellingsestr niet om hoeven te lopen, naar het Trefpunt.
  Dit plan is haalbaar. Echter de hellingbaan moet al een stuk eerder aangelegd worden dan waar de trap nu begint. Anders is de hellingsgraad veel te groot! Omdat er een geleidelijke afloop is, wordt het een lang pad tot diep in het straatje. Er zal dan ook een keerwand geplaatst moeten worden en een onderzoekje wat er onder het stoepje zit qua bekabeling.

  Thema: Op straat


  30000
 • 5
  Dit plan wordt uitgevoerd

  Vergroenen gebied trafohuis Markensestraat

  Thema:Groen en duurzaam
  2500
  Stemmen voor: 308 stemmen
  Kosten:2500
  5
  3835

  Vergroenen gebied trafohuis Markensestraat


  Aan de Markensestraat staat een trafohuis in een omheinde tuin. De tuin ziet eruit als een stuk braakliggend terrein. In de directe omgeving zijn wat tuinen opgeknapt en vogel-vriendelijk gemaakt. Het voorstel bestaat uit een aantal punten
  • de tuin aanpakken en hier een groenblijvende tuin met plantsoorten en verschillende kruiden te maken zodat deze tuin het gehele jaar gevuld en groen blijft. De kruiden zijn vrij te gebruiken voor de buurt.
  • een regenton naast het huisje te plaatsen waarmee de tuin van water kan worden voorzien.
  Dit plan is haalbaar. De vergroening van de omheinde tuin van het transformatorhuisje is mogelijk. In het oorspronkelijke idee stond vergroening van het transformatorhuisje zelf. Eigenaar Stedin wil geen vergroening op het dak of tegen de gevel omdat zich in het transformatorhuisje hoogspanning bevindt. Vooral het plaatsen van Sedum op het dak verhoogt de kans op lekkage door het toenemen van het gewicht dat rust op het dak.

  Thema: Groen en duurzaam


  2500
 • 10
  Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Nieuwe beplanting in het perk.

  Thema:Groen en duurzaam
  10000
  Stemmen voor: 185 stemmen
  Kosten:10000
  10
  3834

  Nieuwe beplanting in het perk.


  Het perk op het hof van Scheveningen is bijna kaal en toe aan een metamorfose! Wij willen dat er nieuwe beplanting in komt en dat het een mooi perk wordt met veel planten, struiken en bomen erin. Bij het andere gedeelte van het hof van Scheveningen (Pluvierhof) is het perk heel mooi geworden, bij ons kan het toch ook!
  Dit plan is haalbaar. De groencommissie Duindorp heeft dezelfde wens geuit. Eventuele uitwerking gebeurd samen met de groencommissie Duindorp.

  Thema: Groen en duurzaam


  10000
 • 3
  Dit plan wordt uitgevoerd

  Watertappunt duinspeeltuin Wieringsestraat

  Thema:Sport, spelen en ontmoeten
  4000
  Stemmen voor: 370 stemmen
  Kosten:4000
  3
  3833

  Watertappunt duinspeeltuin Wieringsestraat


  Water zorgt niet alleen voor verkoeling maar is ook verfrissend en gezond voor de kinderen om te drinken. Door deze initiatief zal de toegang tot water makkelijk zijn en zullen de kinderen dit sneller willen drinken.
  Dit plan is haalbaar mits omwonenden akkoord gaan met plaatsing. Uitvoering van het plan wordt gedaan door Dunea.

  Thema: Sport, spelen en ontmoeten


  4000
 • 6
  Dit plan wordt uitgevoerd

  Hangende bloembakken lantarenpalen

  Thema:Groen en duurzaam
  5000
  Stemmen voor: 276 stemmen
  Kosten:5000
  6
  3832

  Hangende bloembakken lantarenpalen


  Het is idee is om hangende (duurzame) bloembakken te creëren aan lantaarnpalen in diverse straten.
  Dit plan is haalbaar maar het onderhoud moet door bewoners cq aanvrager worden gedaan. Er zijn onderhoudskosten in het budget opgenomen.

  Thema: Groen en duurzaam


  5000
 • 2
  Dit plan wordt uitgevoerd

  Opfleuren van groen stuk voor de Julianakerk

  Thema:Groen en duurzaam
  1500
  Stemmen voor: 428 stemmen
  Kosten:1500
  2
  3831

  Opfleuren van groen stuk voor de Julianakerk


  De binnenkomst naar Duindorp ter hoogte van de Tesselsestraat / Nieboerweg kan aantrekkelijker worden gemaakt. Het groen stuk willen wij onder handen gaan nemen. De tuin voor de kerk gaan wij extra aandacht geven om een mooier entree te maken richting het Tesselseplein.
  Dit plan is haalbaar. Het groen kan aangevuld worden met bloeiende planten. Aanvullend onderhoud is voor bewoners zelf wat betreft de strook groen vrijhouden van papier en ander zwerfvuil.

  Thema: Groen en duurzaam


  1500
 • 8
  Dit plan wordt uitgevoerd

  Vlaggenmasten met Scheveningse vlaggen

  Thema:Op straat
  4000
  Stemmen voor: 264 stemmen
  Kosten:4000
  8
  3830

  Vlaggenmasten met Scheveningse vlaggen


  Duindorp verdient een mooie binnenkomst! Hoe leuk zou het zijn als er vlaggenmasten met Scheveningse vlaggen geplaatst worden ter hoogte van de Duindorpdam. Maar ook ter hoogte van de kruising Nieboerweg / Duivelandsestraat. Hier ligt een groenstrook welke ik graag opgeknapt zou zien met hierin een stuk of twee vlaggenmasten met Scheveningse vlaggen hierin. Het plan is voor alle Duindorpers en heeft tot doel extra trots te zijn als je de wijk Duindorp in rijdt.
  Dit plan is haalbaar. Beheer van de vlaggenmasten is voor de indiener zelf. Indiener moet een omgevingsvergunning aanvragen om de mast te plaatsen.

  Thema: Op straat


  4000
 • 9
  Dit plan wordt uitgevoerd

  Duindorp SV van betekenis voor Jeugd en Wijk

  Thema:Sport, spelen en ontmoeten
  21000
  Stemmen voor: 234 stemmen
  Kosten:21000
  9
  3829

  Duindorp SV van betekenis voor Jeugd en Wijk


  Duindorp SV heeft de wens om nog meer voor de jeugd uit Duindorp te betekenen. We willen de jeugd van de straat halen en ze een sportbeleving aan bieden op de club. We zien de jeugd liever voetballen dan rondhangen op het Tesselseplein. Veel Duindorpse jeugd is meerdere keren per week op onze voetbalclub te vinden. Dat biedt veel kansen om met de jeugd aan de slag te gaan. Qua middelen zijn daarvoor nodig:
  • Veldverlichting op veld 1. Zodat een verdubbeling van het aantal trainingen in de avonduren mogelijk is en er een uitwijkmogelijkheid bestaat als veld 2 voor wedstrijden wordt afgekeurd door weersomstandigheden;
  • Een vaste pc op de club met aanschaf van digitale materialen die ingezet kunnen worden voor educatieve doeleinden. De wens is om jeugd niet alleen op het veld het belang van teamwork en respect voor elkaar bij te brengen, maar ook door middel van meetings met hun team. Zodat we met elkaar tevens oog hebben voor de sociale aspecten die niet alleen een vereniging met zich meebrengt, maar ook het leven met elkaar in de wijk;
  • Aanschaf van nieuwe materialen die het sportplezier op het veld vergroten;
  Dus het geld zou ons enorm helpen om ons in te zetten voor de jeugd uit Duindorp en in het verlengde daarvan de wijk. De wijk Duindorp en de vereniging Duindorp SV zijn namelijk met elkaar verweven. We moeten de verbinding versterken want we kunnen écht voor elkaar van betekenis zijn. Niet alleen voor onze kinderen maar ook voor de leefbaarheid in de buurt. Wij denken daar een goede bijdrage aan te kunnen leveren als wij voldoende middelen tot onze beschikking hebben en de jeugd daardoor meerdere keren per week naar de club te blijven halen voor sportplezier. We zeggen altijd "1 team, 1 Taak" en dat geldt ook hier weer. Dus wij hopen op de steun van de Duindorpers!
  Dit plan is haalbaar. Vooral de verbinding tussen jeugd en bevorderen sport geeft nieuwe kansen voor de wijk. Dat Duindorp SV een maatschappelijke rol voor de jeugd uit Duindorp wil oppakken is een positieve ontwikkeling. Voor de ledverlichting zal het niet voldoende budget zijn maar wel de vereniging een heel eind op weg helpen met het realiseren van duurzame LED verlichting.

  Thema: Sport, spelen en ontmoeten


  21000
 • 11
  Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Meer bomen en geveltuinen in onze straten

  Thema:Groen en duurzaam
  30000
  Stemmen voor: 103 stemmen
  Kosten:30000
  11
  3828

  Meer bomen en geveltuinen in onze straten


  Meer groen is goed voor jong en oud. Dus voor iedereen. Betere leefomgeving en meer woongenot. Door de verhitting in de stad omdat er te veel steen aanwezig is, is dit nu ook een actueel “hot item”.
  Dit plan is haalbaar. Geveltuinen moeten onderhouden wel worden door bewoners. Ook moet gekeken er toestemming zijn van de eigenaar. Vestia heeft op voorhand geen toestemming gegeven voor het maken van geveltuinen bij hun eigendom. Het plaatsen van bomen is afhankelijk van de gekozen locatie.

  Thema: Groen en duurzaam


  30000
 • 7
  Dit plan wordt vanuit een ander budget bekostigd

  Een veilige ontmoetingsplek voor jeugd

  Thema:Sport, spelen en ontmoeten
  22000
  Stemmen voor: 272 stemmen
  Kosten:22000
  7
  3827

  Een veilige ontmoetingsplek voor jeugd


  Het plan is voor de jongeren in Duindorp. Ik wil ermee bereiken dat zij s’ middags en vooral s’ avonds een leuke vrijetijd besteding hebben in een daarvoor gemaakte ruimte. Waar zij leuke opbouwende activiteiten te doen hebben. Het is belangrijk dat jongeren makkelijker terecht kunnen bij jongerenwerkers wat betreft: Werk/wonen/politie/vrijetijd-recreatie/onderwijs/sport/veiligheid. Daar is 22.000 euro voor nodig voor de inrichting van het pand en jongerenwerk activiteiten. Er is in Duindorp veel opkomende jeugd en daarom vind ik het belangrijk dat er wat mee gedaan wordt. De jeugd heeft immers de toekomst!
  Dit plan is haalbaar. Wel vindt de gemeente het belangrijk dat het herinrichten samen met de jongeren gebeurt.

  Thema: Sport, spelen en ontmoeten


  22000

Login om verder te gaanAnnuleren