Spring naar inhoud

Duindorp Begroot prijsuitreiking 2020


Mevrouw met cheques in haar handen
Hoe nu verder?

Hoe nu verder?

Met de indieners van de winnende plannen wordt contact opgenomen over het vervolg. De volgende wijkbudgetten in stadsdeel Scheveningen worden binnenkort bekend gemaakt. De planning wordt later bekend gemaakt. 

Wat ging eraan vooraf?

Wat ging eraan vooraf?

Bewoners hebben in de periode van 15 september t/m 11 oktober 33 plannen ingediend om Duindorp mooier, socialer, sportiever of groener te maken. Aan deze plannen zijn 1.089 likes uitgedeeld. 17 plannen kregen meer dan 25 likes en werden getoetst op haalbaarheid.

Op 19 november werden de 12 haalbare plannen voor de stemronde bekend gemaakt. Hierna konden bewoners van 12 jaar en ouder met een persoonlijke stemcode het bedrag van €30.000,- verdelen over één of meerdere plannen naar keuze. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Met als resultaat maar liefst 8 winnende plannen!

  • Buurt AED Duindorp
  • Opfleuren van groen stuk voor Julianakerk
  • Watertappunt Duinspeeltuin Wieringsestraat
  • Uitbreiding Kerstversiering Duindorp
  • Vergroenen gebied trafohuis Markensestraat
  • Hangende bloembakken en lantarenpalen
  • Vlaggenmasten met Scheveningse vlaggen
  • Duindorp SV van betekenis voor jeugd en wijk

Deze plannen worden binnen een jaar uitgevoerd met professionele begeleiding vanuit de gemeente. Tevens wordt het plan "Een veilige ontmoetingsplek voor de jeugd" vanuit een ander budget bekostigd.

Waarom Duindorp Begroot?

Waarom Duindorp Begroot?

Bewoners weten zelf wat er nodig is voor hun wijk. Daarom heeft de gemeente wijkbudgetten beschikbaar gesteld voor meer zeggenschap. Gebruikers van de wijk, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen zelf een plan indienen dat bijdraagt aan een mooiere, socialere, sportievere of groenere wijk. Daarna verdelen de bewoners van Duindorp samen het wijkbudget van € 30.000,- over de plannen die zij graag uitgevoerd zien.

In de eerste helft van 2020 kreeg Noordelijk Scheveningen een eigen wijkbudget. In 2019 kregen Statenkwartier en Duinoord ieder een eigen wijkbudget en in 2018 is er voor het eerst geëxperimenteerd met een wijkbudget in Scheveningen-Dorp en in het Havenkwartier. Hierna komen ook de andere wijken in Scheveningen aan de beurt. Op dit moment bekijkt de gemeente wanneer de andere wijken in Scheveningen aan de beurt komen.

Contact

Contact

Heb je vragen over het gebruik van Duindorp Begroot? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord hebt kunnen vinden op je vraag, mail deze dan naar duindorpbegroot@denhaag.nl.  

Tijdlijn

Tijdlijn

15 september t/m 11 oktober

Plannen insturen op de 3 thema’s

15 september t/m 18 oktober

Reclame maken en plannen liken

19 oktober t/m 19 november

Haalbaarheidscheck door gemeente en wijkberaad Duindorp op ingediende plannen

19 november

Bekendmaking haalbare plannen voor de begrotingsfase

19 november t/m 11 december

Duindorp Begroot: bewoners verdelen € 30.000,- over de haalbare plannen

18 december

Bekendmaking winnende plannen

19 december 2020 t/m 19 december 2021

Uitvoering winnende plannen
Lees meer op denhaag.nl

Login om verder te gaanAnnuleren